Türkiye
Az konuş, çok çalış..

Forum

Bildirimler
Tümünü temizle

[Çözüldü] python-espeak kurulum hatası

Demir
(@demir)
Yeni Kullanıcı

Dostlar selam python-espeak kurarken aşağıdaki hatayı alıyorum. 

Çözümü bulamadım düzeltmek için ne yapabilirim.?

 

pip install python-espeak
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting python-espeak
 Downloading python-espeak-0.6.3.tar.gz (9.1 kB)
Using legacy 'setup.py install' for python-espeak, since package 'wheel' is not installed.
Installing collected packages: python-espeak
  Running setup.py install for python-espeak ... error
  ERROR: Command errored out with exit status 1:
   command: /usr/bin/python -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-rs0nyhyh/python-espeak_ccc6c029994d41baaef34426e4b56c6c/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-rs0nyhyh/python-espeak_ccc6c029994d41baaef34426e4b56c6c/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-5i1gturk/install-record.txt --single-version-externally-managed --user --prefix= --compile --install-headers /home/demir/.local/include/python3.10/python-espeak
     cwd: /tmp/pip-install-rs0nyhyh/python-espeak_ccc6c029994d41baaef34426e4b56c6c/
  Complete output (34 lines):
  running install
  /usr/lib/python3.10/site-packages/setuptools/command/install.py SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
   warnings.warn(
  running build                                           
  running build_py                                          
  creating build                                           
  creating build/lib.linux-x86_64-3.10                                
  creating build/lib.linux-x86_64-3.10/espeak                            
  copying espeak/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.10/espeak                  
  running build_ext                                         
  building 'espeak.core' extension                                  
  creating build/temp.linux-x86_64-3.10                               
  creating build/temp.linux-x86_64-3.10/espeak                            
  gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -march=x86-64 -mtune=generic -O3 -pipe -fno-plt -march=x86-64 -mtune=generic -O3 -pipe -fno-plt -march=x86-64 -mtune=generic -O3 -pipe -fno-plt -fPIC -I/usr/include/python3.10 -c espeak/espeakmodulecore.cpp -o build/temp.linux-x86_64-3.10/espeak/espeakmodulecore.o                                  
  espeak/espeakmodulecore.cpp: 'PyObject* pyespeak_stop(PyObject*, PyObject*)' işlevinde:      
  espeak/espeakmodulecore.cpp UYARI: this 'while' clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]                                                
   237 |   while (AsyncPython)                                  
     |   ^~~~~                                         
  espeak/espeakmodulecore.cpp bilgi: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the 'while'                                 
   239 |     espeak_Cancel();                                  
     |     ^~~~~~~~~~~~~                                   
  espeak/espeakmodulecore.cpp: 'PyObject* PyInit_core()' işlevinde:                 
  espeak/espeakmodulecore.cpp UYARI: 'void PyEval_InitThreads()' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]                                             
   406 |     PyEval_InitThreads();                               
     |     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~                                
  In file included from /usr/include/python3.10/Python.h:130,                    
           from espeak/espeakmodulecore.cpp                       
  /usr/include/python3.10/ceval.h bilgi: declared here                    
   122 | Py_DEPRECATED(3.9) PyAPI_FUNC(void) PyEval_InitThreads(void);               
     |                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~                   
  g++ -pthread -shared -Wl,-O1,--sort-common,--as-needed,-z,relro,-z,now -Wl,-O1,--sort-common,--as-needed,-z,relro,-z,now build/temp.linux-x86_64-3.10/espeak/espeakmodulecore.o -L/usr/lib -lespeak -o build/lib.linux-x86_64-3.10/espeak/core.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so                  
  /usr/bin/ld: -lespeak bulunamadı                                  
  collect2: hata: ld çıkış durumu 1 ile döndü                            
  error: command '/usr/bin/g++' failed with exit code 1                       
  ----------------------------------------                              
ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-rs0nyhyh/python-espeak_ccc6c029994d41baaef34426e4b56c6c/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-rs0nyhyh/python-espeak_ccc6c029994d41baaef34426e4b56c6c/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-5i1gturk/install-record.txt --single-version-externally-managed --user --prefix= --compile --install-headers /home/demir/.local/include/python3.10/python-espeak Check the logs for full command output. 
Alıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 10/01/2022 5:26 pm
Demir
(@demir)
Yeni Kullanıcı

mesajı silebiliriz. 
Wheel pakedinin eksik veya hatalı kurulumundan kaynaklandığını tespit ettim. 

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 11/01/2022 11:08 am
Paylaş:
Translate »